Uvjeti suradnje

Uvjeti suradnje

 

Uvjeti suradnje

 

Priprema podataka za tisak:

 • Dokument mora sadržavati 3 mm materijala planiranog za obrez nakon tiska
 • Tekst i elemente u dokumentu koji ne smiju biti obrezani pomaknite minimalno 4 mm od planirane linije reza
 • Ukoliko koristite ICC profile za CMYK fotografije koristite ICC profile Fogra39 ili ISOCoated_V2. Za RGB fotografije koristite profil sRGB IEC61966-2.1 ili AdobeRGB (1998)
 • Tekst koji u tisku treba biti crne boje NE SMIJE sadržavati ostale tri boje u separaciji. Isto vrijedi i za crne linije
 • Dokument koji šaljete ne smije biti presepariran*
 • Ukoliko ste planirali korištenje posebnih boja (peta ili šesta boja), provjerite da li vaš dokument sadrži iste. (Najčešća greška je pretvaranje u CMYK prilikom izrade PDF-a)
 • Provjerite ispravnost vaših fontova. Fontove pretvorite u krive samo ako niste sigurni u ispravnost istih
 • Dokumenti ne smiju sadržavati transparenciju. Za promjene nastale u tisku kod ovakvih podataka ne odgovaramo. (Izradom PDF podataka u verziji 1.3 (Acrobat 4.0) izbjegavate moguće probleme sa transparencijom)
 • Provjerite da li veličine dokumenta koji šaljete odgovaraju veličinama koje ste izabrali na našem portalu
 • Dostavljeni PDF mora biti u verziji 1.3
 • Nismo obavezni završiti narudžbu prije roka prikazanog prilikom izbora proizvoda
 •  

Ne odgovaramo za sljedeće:

 • Gramatičke greške
 • Ukoliko fotografije ne zadovoljavaju kvalitetom obrade, rezolucijom i sl., te zbog toga utiču na kvalitet tisak
 • Ukoliko ste u vašoj narudžbi upotrijebili elemente za koje ne posjedujete autorsko pravo, a mi to ne prepoznamo

Zadržavamo pravo odbiti narudžbu ukoliko zaključimo da istu zbog načina pripreme - dizajna nismo u stanju izraditi u odgovarajučem kvalitetu.
U ovom slučaju narudžba može biti odbijena najduže 6 sati od zabilježenog vremena narudžbe.
Prihvaćanje uslova suradnje i konačna potvrda narudžbe vrijedi kao službena narudžbenica, te se može koristiti u sudskim sporovima.

 

Priprema podataka za izradu Offset ploča:

 • Veličine vašeg dokumenta moraju odgovarati veličinama ploča izabranih na našem portalu
 • Ukoliko ste planirali korištenje posebnih boja, provjerite da li vaš dokument sadrži iste. Najčešća greška je pretvaranje posebnih boja u CMYK prilikom izrade PDF-a
 • Prilikom izrade PDF-a OBAVEZNO isključite opciju uključenja neplaniranog ICC profila. (Npr. ISOWebCoated isl.)
 • Ne odgovaramo za neispravnost ploča izazvanih korištenjem neispravnih fontova
 • Ne odgovaramo za neispravnost ploča izazvanih neispravnom separacijom ili nekontroliranim korištenjem ICC profila
 • Ne odgovaramo za neispravnost ploča izazvanih greškom u veličinama
 • Dostavljeni PDF mora biti u verziji 1.3
 • Odgovorni smo isključivo za tehničku ispravnost ploča (razvijanje, kalibracija, fizička oštećenja)
 •  

Kod izrade Offset ploča ne odgovaramo za sljedeće:

 • Ukoliko ste izabrali ploče koje nose oznaku "Made in China", moguće je da imate nižu kvalitetu otiska ili druge tehničke poteškoće. Za iste ne odgovaramo, obzirom da je izbor istih ploča vaša odluka. Ukoliko iste ploče budete ponavljali zbog neispravnosti bit će ponovno naplaćene.
 • Gramatičke greške
 • Ukoliko fotografije ne zadovoljavaju kvalitetom obrade, rezolucijom i sl., te zbog toga utječu na kvalitetu tiska
 • Ukoliko ste u vašim podatcima dostavili elemente za koje ne posjedujete autorsko pravo, a mi to ne prepoznamo

 

Zadržavamo pravo odbiti narudžbu ukoliko zaključimo da istu zbog načina pripreme - dizajna nismo u stanju izraditi u odgovarajučem kvalitetu. U ovom slučaju narudžba može biti odbijena najduže 6 sati od zabilježenog vremena narudžbe. Prihvaćanjem uvjeta suradnje i konačna potvrda narudžbe vrijedi kao službena narudžbenica, te se može koristiti u sudskim sporovima.